Hvem tager sig af hvad på hjemmesiden?

En webmaster mente at den kedelige hjemmeside skyldtes at han ingen materiale fik.

Måske skyldes det manglende materiale at hjemmesiden er kedelig og dårligt struktureret, så ingen gider lave materiale der blot bliver gemt væk i en undermenu. Har man ikke en strategi for hvad hjemmesiden skal gøre af nytte, så bliver det nemt en visitkorthjemmeside der mest kan bruges til at finde åbningstider på.

Resultatet er at hjemmesiden slet ikke kommer til at formidle historie i den grad den kunne.

Hvem bestemmer hvad der skal publiceres?

Er det bestyrelsen, arkivlederen, webmasteren eller en hjemmesideredaktør der koordinerer indsatsen?

Der er vist mange varianter over hvordan strukturen og arbejdsgangen er, nogen steder sidder man nok med flere kasketter på samtidigt, andre er mere heldige og kan måske ligefrem udnævne en hjemmeside redaktør. Ofte er det nok primært een person der tager sig af hjemmesiden og som må påtage sig alle opgaver.

Overvej om nedenstående roller kan hjælpe med at sikre en spændende hjemmeside der formidler historien for jeres arkiv.

 • Bestyrelse/arkivleder
  Skaber rammerne, visionerne og ikke mindst afsætter midler, her er der ikke nødvendigvis brug for det samme beløb hvert år, faktisk er den løbende drift af hjemmesiden rørende billig set i forhold til at årsskriftet højst bliver læst af et par stykker pr. eksemplar, mens hjemmesidens indhold er tilgængeligt døgnet i årene fremover.
 • Webmaster (administrator)
  Rollen er bestemt ikke en fast størrelse. Rollen kan være meget bred og dække ALT fra teknik til skrivning af indhold. Men det er nok en god ide at opdele rollen i flere opgaver for nogen af dem kan helt sikkert løses i et samarbejde.
  Teknik bag hjemmesiden skal holdes opdateret og layout tilpasses behov og udvikling. Webmaster laver ikke nødvendigvis selv indhold til hjemmesiden, men kan lægge det på som andre har lavet. Layout, menustruktur og ikke mindst opsætning af forsidens indhold er webmasterens opgave, det kræver vedvarende ajourføring af viden på et bredt område indenfor hjemmeside arbejde.
 • Indholdsredaktør
  Indpisker, koordinator, talentspejder og tovholder. En indholdsplan er nok den vigtigste opgave og redskab for redaktøren (årsplan for indhold, finder forfattere, gennemgår og udgiver materialet) formentlig i samarbejde med bestyrelse og arkivleder.
  Denne rolle kræver ikke stor viden om hjemmesider, selv arbejdet på hjemmesiden kan læres på et enkelt dagskursus eller ved at et par timers sidemandsoplæring.
 • Bidragsydere/forfattere (skriver/finder tekst og billeder)
  Hvis de oplært i det kan de logge ind og lave indlæg og udgive disse egenhændigt, det gør det jo meget nemmere for redaktøren, men det vigtigste er at de læver læsevendligt stof og finder gode billeder dertil.
  Lav være med at kalde dem forfattere, hvor det motivere nogen at få en title, så skræmmer andre væk. “åh nej jeg kan sandelig ikke skrive noget er interessant” “nej jeg er smed, jeg kan ikke skrive” Man skal ofte helt ned på knæ for at få tilsagn – men det må man så gøre i den gode sags tjeneste… En god ide er at starte med en kort historie de kan overskue og ros dem så til skyerne næsten uanset hvor ubehjælpeligt det er rent grammatisk – indholdet er det vigtigst.

Om de enkelte skal arbejde direkte på hjemmesiden kommer an på om de kan. Alle rollerne kan tildeles i WordPress, så hver enkelt har adgang til det nødvendige. Men der behøver kun være een der kan finde ud af at tilføje indhold på hjemmesiden, såvel bidragsyderer og redaktør kan emaile materiale til webmasteren.

For mange er hjemmesiden “en ting” ligesom man har en folder om arkivet. Et online visitkort. Man bruger den ikke aktivt i formidlingen af historien og det er en skam for der er et stort potentiale. Jeg har hørt nogen ytre at hvis de lægger indholdet på hjemmesiden, så er der da ingen grund til at blive medlem eller købe årsskriftet. Sådan tænker de færreste medlemmer. De er medlemmer for at støtte arkivet, hvis de både får årsskrift og en velfungerende spændende hjemmeside, så er de helt sikkert lettere at overtale næste gang.

Hvad kom først? Hønen eller ægget?
Er den kedelige hjemmeside forårsaget af manglende indhold, manglende strategi eller ressourcer. Årsagerne kan være mange men hvis det er det tekniske der driller så kontakt mig og få hjælp til struktur og layout på hjemmesiden.
Læs mere fra kategorien

Få flere tips og tricks om Wordpress og Facebook for arkiver og historiske foreninger i din indbakke

Bliv klogere på Wordpress og Facebook - få en email med nye indlæg her fra siden

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please check the required field.
Something went wrong. Please check your entries and try again.